EXPANDUJTE S NAMI

Podporujeme všetkých aktérov zo stavebnej branže

Od roku 2009 sa staráme o produkciu a dodávku odborných služby cez hranice. Želáte si dozvedieť sa viac o našich referenciách? Tak to sa už teraz tešíme na osobné stretnutie u nás.

+ >

Stavebná jama

KRESLIŤ
+ >

Architektonické štúdie

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Produkty

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Prezentačné materiály

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Analýza tieňov

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Interiérový dizajn

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Fotomontáž

FOTOGRAFOVAŤ, VIZUALIZOVAŤ
+ >

3D renderovanie

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Architektúra

FOTOGRAFOVAŤ
+ >

Quadrokoptér

FOTOGRAFOVAŤ
+ >

Virtuálne prehliadky

FOTOGRAFOVAŤ
+ >

Webdizajn

VIZUALIZOVAŤ
+ >

Výkresy detailov

KRESLIŤ
+ >

Výkresy stav. povolenia

DIGITALIZOVAŤ, KRESLIŤ
+ >

CNC tvary

KRESLIŤ, ZAMERAŤ
+ >

EPS výkresy

KRESLIŤ
+ >

Výkresy pož. ochrany

KRESLIŤ
+ >

Evakuačne výkresy

KRESLIŤ, ZAMERAŤ
+ >

Výkresy osvetlenia

KRESLIŤ
+ >

Realizačné výkresy

KRESLIŤ, VYPOČÍTAŤ
+ >

Výkresy tvaru

KRESLIŤ
+ >

Výkresy výstuže

KRESLIŤ
+ >

3D laserové skenovanie

VYPOČÍTAŤ, ZAMERAŤ
+ >

Parifikácia

KRESLIŤ, ZAMERAŤ
+ >

Pozemky

ZAMERAŤ
+ >

Budovy

ZAMERAŤ
+ >

TZB

ZAMERAŤ
+ >

Stavebná fyzika

VYPOČÍTAŤ
+ >

Konštrukčné detaily

DIGITALIZOVAŤ
+ >

Výkresy do DWG

DIGITALIZOVAŤ
+ >

Tesári

STAVAŤ
+ >

Murovanie a omietanie

STAVAŤ
+ >

Sadrokartóny

STAVAŤ
+ >

Vstup na slovenský trh

PORADIŤ
+ >

SRO na Slovensku

PORADIŤ

Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono

Pri príležitosti rozširovania firemného portfólia o služby poradenstva a sprostredkovania som sa rozhodol dať do platnosti nasledovnú ponuku: Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono pre všetkých.

Na cestách – môj príbeh

Najčastejšie bariéry pre inovácie sú predovšetkým každodenná pracovná rutina a zvyklosti z branže. Mojim prvým príspevkom chcem poukázať podnikateľom z branže na to, ako dokážu inovatívne podnikateľské stratégie zaistiť úspech ich podniku.