Unternehmensprofil

PROFIL

PLANSTANDARD je slovenská poradenská a projektovo-manažérska firma z Bratislavy zameraná na subdodávky a outsourcing CAD/BIM služieb.
  • Misia: Zaistenie konkurenčných výhod pre našich obchodných partnerov
  • Vízia: Kompetenčné centrum pre cezhraničné poskytovanie služieb
  • Odvetvie: Stavebníctvo
  • Produkt: CAD/BIM služby, poradenstvo pri expanzií a sprostredkovanie
  • Lokalita: Centrála v Bratislave, pobočka vo Viedni
  • Oblasť pôsobenia: Twin-City región Bratislava-Viedeň a nemecky hovoriace krajiny Európy
  • Klientela: Investori, developeri, architekti, stavební inžinieri, stavebné firmy, realitní makléri, správcovské spoločnosti (B2B)

KOMPETENCIE

Od prenosu odborného know-how až po úspešný import-export manažment

Voľný pohyb služieb

Vnútorný trh EÚ využívame ako právny základ pre rozvoj medzinárodných kooperácií.

Prenos know-how

Počúvame a podporujeme interné a externé procesy učenia a výmeny odborného know-how.

Outsourcovanie

Vytvárame externé organizačné štruktúry odpovedajúce potrebám podnikateľského prostredia zákazníka.

Diverzita

Poznáme a súčasne rozumieme príležitostiam a rizikám spájania rôznych kultúrnych svetov.

Talentový manažment

Podporujeme ľudí v ich kariére, aby sme dokázali optimálne nasadiť ich talent a schopnosti.

Manažment konfliktov

Pracujeme s jasnými pravidlami hry, aby sme dokázali riešiť prípadne konflikty na partnerskej úrovni.

Kontorling

Za účelom kontinuálneho zlepšovania spolupráce vyhodnocujeme kritické podnikové ukazovatele.

Manažment kvality

Pomocou štandardizovanej kontroly výrobných procesov zaručujeme naším zákazníkom vysokú spokojnosť.

MY V ČÍSLACH

Celok je viac ako súčet jednotlivých súčastí

spokojných zákazníkov

skúsení manažéri

svetové jazyky: NJ, AJ a SK

spoľahlivých partnerov

OSTAŇME V KONTAKTE

Nie vietor, ale plachta určuje smer

Prajete si zasielať naše Aktuality?

Počas doby odoberania nášho spravodajstva vás budeme informovať o nových ponukách, budeme s vami zdieľať interné informácie z branže a takisto vám budeme prezentovať zaujímavé možnosti spolupráce.

Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono

Pri príležitosti rozširovania firemného portfólia o služby poradenstva a sprostredkovania som sa rozhodol dať do platnosti nasledovnú ponuku: Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono pre všetkých.

Na cestách – môj príbeh

Najčastejšie bariéry pre inovácie sú predovšetkým každodenná pracovná rutina a zvyklosti z branže. Mojim prvým príspevkom chcem poukázať podnikateľom z branže na to, ako dokážu inovatívne podnikateľské stratégie zaistiť úspech ich podniku.