• Názov firmy: PLANSTANDARD spol. s r.o.
 • Predmet podnikania: viď www.zrsr.sk
 • IČ-DPH: SK2820010886
 • IČO: 46 438 173
 • Obchodný register: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I (oddiel: Sro, vložka č.: 77933/B)
 • Sídlo firmy: Čajkovského 4, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
 • Telefón: 00421 905 501 888 (SK)
 • E-Mail: bratislava@planstandard.com
 • Majiteľ: Mgr. Marian Stančík, Ing. Jozef Stančík, konateľ
 • Imanie: 17.500 EUR
 • Bankové spojenie: IBAN: SK4209000000005023805787, BIC: GIBASKBX

Ochrana údajov:
Náš server používa služby Google Analytics a Smartlook. Prezeraním našich stránok nám dávate súhlas na pracovanie vašich prístupových údajov a my sa zaväzujeme, že so získanými údajmi budeme narábať dôverne. Kontaktujte nás písomne pre viac informácií.

PLANSTANDARD je obchodná značka spoločnosti PLANSTANDARD spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

 • Fotky: Lukas Gnadlinger, Pixabay, PLANSTANDARD
 • Obsah & poradenstvo: BAROCC e.U.
 • Webdesign & programovanie: BLOSSOM

Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono

Pri príležitosti rozširovania firemného portfólia o služby poradenstva a sprostredkovania som sa rozhodol dať do platnosti nasledovnú ponuku: Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono pre všetkých.

Na cestách – môj príbeh

Najčastejšie bariéry pre inovácie sú predovšetkým každodenná pracovná rutina a zvyklosti z branže. Mojim prvým príspevkom chcem poukázať podnikateľom z branže na to, ako dokážu inovatívne podnikateľské stratégie zaistiť úspech ich podniku.