• Názov firmy: PLANSTANDARD spol. s r.o.
  • Predmet podnikania: viď www.zrsr.sk
  • IČ-DPH: SK2820010886
  • IČO: 46 438 173
  • Obchodný register: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I (oddiel: Sro, vložka č.: 77933/B)
  • Sídlo firmy: Čajkovského 4, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
  • E-Mail: bratislava@planstandard.com

 

Ochrana údajov:
Náš server používa služby Google Analytics a Smartlook. Prezeraním našich stránok nám dávate súhlas na pracovanie vašich prístupových údajov a my sa zaväzujeme, že so získanými údajmi budeme narábať dôverne. Kontaktujte nás písomne pre viac informácií.

PLANSTANDARD je obchodná značka spoločnosti PLANSTANDARD spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  • Fotky: Lukas Gnadlinger, Pixabay, PLANSTANDARD
  • Obsah & poradenstvo: BAROCC e.U.
  • Webdesign & programovanie: BLOSSOM

Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono

Pri príležitosti rozširovania firemného portfólia o služby poradenstva a sprostredkovania som sa rozhodol dať do platnosti nasledovnú ponuku: Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono pre všetkých.

Na cestách – môj príbeh

Najčastejšie bariéry pre inovácie sú predovšetkým každodenná pracovná rutina a zvyklosti z branže. Mojim prvým príspevkom chcem poukázať podnikateľom z branže na to, ako dokážu inovatívne podnikateľské stratégie zaistiť úspech ich podniku.