entwicklungskonzept_einfamilienhaus_slowakei

Entwicklungskonzept Einfamilienhaus

entwicklungskonzept_galerie_slowakei

Entwicklungskonzept Galerie

entwicklungskonzept_moblierung_slowakei

Entwicklungskonzept Moblierung

entwicklungskonzept_staedtebau_slowakei

Entwicklungskonzept Städtebau

entwicklungskonzept_verkaufsflaeche_slowakei

Entwicklungskonzept Verkaufsfläche

Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono

Pri príležitosti rozširovania firemného portfólia o služby poradenstva a sprostredkovania som sa rozhodol dať do platnosti nasledovnú ponuku: Informačná služba „Vstup na rakúsky trh“ pro bono pre všetkých.

Na cestách – môj príbeh

Najčastejšie bariéry pre inovácie sú predovšetkým každodenná pracovná rutina a zvyklosti z branže. Mojim prvým príspevkom chcem poukázať podnikateľom z branže na to, ako dokážu inovatívne podnikateľské stratégie zaistiť úspech ich podniku.